Hội nghị trong nước

Danh mục các báo cáo trong nước

TT

Tên báo cáo

Hội nghị

Năm

1

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của một số cây thuốc dân gian tại Vườn Quốc gia Bidoup -Núi Bà được đồng bào dân tộc K'ho sử dụng trong điều trị tiêu chảy

Hội nghị Toàn quốc Hội Hóa Sinh Việt Nam

2015

2

Khả năng kháng vi khuẩn và kích thích tăng sinh nguyên bào sợi NIH3T3 của một số cây thuốc dân gian ở Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà

Bio Đà Nẵng

2015

3

 Tạo và thu nhận chọn lọc kháng thể đa dòng kháng tế bào Jurkat T.

Hội nghị khoa học lần 9 trường ĐH. KHTN

2014

4

Chuẩn bị và đánh giá khả năng giải phóng hGM-CSF của hạt nano chitosan.

Hội nghị khoa học lần 9 trường ĐH. KHTN

2014

5

 Tạo dòng và biểu hiện protein hGM-CSF (human Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor) trên tế bào CHO-K1.

Hội nghị khoa học lần 9 trường ĐH. KHTN

2014

6

Tạo và đánh giá khả năng giải phóng mGM-CSF của hạt nano chitosan.

Hội nghị khoa học lần 9 trường ĐH. KHTN

2014

7

Khảo sát quy trình tinh chế nhân tố tăng trưởng từ tiểu cầu người hPDGF-BB (human platelet - derived growth factor BB) tái tổ hợp

Hội nghị khoa học lần 9 trường ĐH. KHTN

2014

8

So sánh tính sinh miễn dịch các epitope bảo tồn đã được dự đoán từ kháng nguyên HA virus cúm A/H5N1 dung hợp và không dung hợp với kháng nguyên roi của Salmonella Typhimurium

Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013 – Quyển 1: Công nghệ gen, Công nghệ Enzyme và Hóa sinh, Công nghệ sinh học Y – Dược, Công nghệ sinh học Động vật, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 117-122.

2013

9

Bước đầu nghiên cứu tăng cường khả năng tiết protein GCSF tái tổ hợp trong hệ thống nấm men Pichia pastoris bằng cách đồng biểu hiện với chaperone PDI (Protein Disulfide Isomerase)

Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn Quốc 2013, 76-81, Hà Nội

2013

10

Knockdown Drosophila ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase và nghiên cứu vai trò chức năng của dUCH trong mô hình ruồi giấm chuyển gene

Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc

2013

11

Biểu hiện định hướng hα-synuclein (human α-synuclein) tại mô não trong mô hình ruồi giấm chuyển gene Drosophila melanogaster

Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc

2013

12

Tái gấp cuộn protein leptin người tái tổ hợp từ thể vùi của Escherichia coli

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, khu vực phía Nam, Lần III

2013

13

Knock-down gen Ubiquitin Carboxy-terminal Hydrolase (duch) gây giảm biểu hiện Tyrosine hydroxylase trong tế bào thần kinh sản sinh dopamine và cảm ứng apoptosis trên mô hình ruồi giấm Drosophila melanogaster

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, khu vực phía Nam, Lần III

2013

14

Cấu trúc và sàng lọc dòng nấm men Pichia pastoris tái tổ hợp đa bản sao biểu hiện nhân tố tăng trưởng từ tiểu cầu (Platelet derived growth factor BB- PDGF-BB) mức độ cao

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, khu vực phía Nam, Lần III

2013

15

Tạo dòng và biểu hiện nhân tố kích thích tạo dòng bạch cầu hạt – đại thực bào hGM-CSF (human Granulocyte-Macrophage Stimulating factor) tái tổ hợp trên hệ thống Pichia pastoris.

Hội nghị Khoa học trẻ, Đại học Quốc gia TPHCM, 102

2012

16

 Tinh chế nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi người tái tổ hợp từ dịch lên men quy mô một lít.

Hội nghị Khoa học trẻ, Đại học Quốc gia TPHCM, 109

2012

17

Tạo mô hình ruồi giấm chuyển gen SNCA biểu hiện protein α-synuclein nhằm ứng dụng trong nghiên cứu cơ chế phát sinh bệnh Parkinson

Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh lần I

2012

18

Tạo dòng và biểu hiện protein leptin người tái tổ hợp trong Escherichia coli

Hội nghị khoa học trường ĐH KHTN TP.HCM, lần VIII

2012

19

Xây dựng quy trình thử nghiệm hoạt tính hG-CSF (Human Granulocyte Colony Stimulating Factor) tái tổ hợp trong điều kiện in vivo

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía Nam, lần II

2011

20

Biểu hiện vượt mức protein dUCH (Drosophila Ubiquitin Carboxyl Hydrolase) trong não ruồi và khảo sát ảnh hưởng của sự biểu hiện vượt mức protein dUCH lên khả năng vận động của ruồi giấm

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía Nam, lần II

2011

21

Bước đầu khảo sát quy trình bảo quản hG-CSF tái tổ hợp bằng phương pháp đông khô

Hội nghị khoa học trường ĐH KHTN TP.HCM, lần VII

2010

22

Đánh giá sự biểu hiện protein G-CSF ở các chủng Escherichia coli tái tổ hợp bằng phương pháp lên men mẻ qui mô 1 lít

Hội nghị CNSH toàn quốc: CNSH phục vụ nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường, ĐH Thái Nguyên, 541 – 545.

2009

23

Cấu trúc chủng Escherichia coli tái tổ hợp biểu hiện mini-proinsulin dung hợp ecotin dạng tan trong chu chất

Hội nghị CNSH toàn quốc: CNSH phục vụ nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường, ĐH Thái Nguyên, 721 – 724.

2009

24

Cấu trúc chủng nấm men Pichia pastoris biểu hiện mini-proinsulin tiết vào môi trường nuôi cấy

Hội nghị CNSH toàn quốc: CNSH phục vụ nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường, ĐH Thái Nguyên, 580 – 583.

2009

25

Thu nhận protein hG-CSF (human granulocyte colony stimulating factor) có hoạt tính từ thể vùi non-classical ở Escherichia coli

Hội nghị CNSH toàn quốc: CNSH phục vụ nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường, ĐH Thái Nguyên, 791 - 793.

2009

26

Dự đoán epitope tế bào B trên protein virus cúm A H5N1 ở Việt Nam

Hội nghị CNSH toàn quốc: CNSH phục vụ nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường, ĐH Thái Nguyên, 828 – 833.

2009

27

 Sàng lọc các hợp chất ức chế protein hemagglutinin trên virus cúm A/H5N1 xâm nhiễm trên người tại Việt Nam

Hội nghị CNSH toàn quốc: CNSH phục vụ nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường, ĐH Thái Nguyên,  853 – 855.

2009

28

Tạo dòng ruồi giấm chuyển gene drome-uch-l1 cho việc nghiên cứu bệnh Parkinson

Hội nghị CNSH toàn quốc: CNSH phục vụ nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường, ĐH Thái Nguyên, 767 – 769.

2009

29

Tạo dòng và biểu hiện granulocyte colony stimulating factor người ở nấm men Pichia pastoris

Hội nghị CNSH toàn quốc: CNSH phục vụ nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường, ĐH Thái Nguyên, 794 – 797.

2009

30

Tạo tế bào nấm men mang kháng nguyên hemagglutinin (HA) của virut cúm A subtype H5 và kiểm chứng khả năng tạo kháng thể đặc hiệu

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam 2009, 43-48

2009

31

Nghiên cứu lên men biểu hiện hG-CSF dạng thể vùi ở tế bào E. coli bằng hệ thống lên men tự động

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam 2009, 432-436

2009

32

Nghiên cứu sản xuất protein hG-CSF (human granulocyte-colony stimulating factor) dạng tan trong chu chất Escherichia coli

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam 2009, 560-565

2009

33

 Thiết lập cơ sở dữ liệu virus cúm A phục vụ dự đoán epitope

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, 522-525

2008

34

Ứng dụng phương pháp Support Vector Machine vào dự đoán epitope tế bào T của virus cúm A H5N1 ở Việt Nam; , 2008

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, 730-734

2008

35

Thu nhận mini-proinsulin có cấu hình gấp cuộn từ protein tái tổ hợp dạng thể vùi được biểu hiện trong E. coli

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, 673-676

2008

36

Biểu hiện mini-proinsulin tái tổ hợp ở dạng tan trong tế bào chất E. coli và thu nhận insulin có cấu hình gấp cuộn

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, 677-679

2008

37

Xây dựng quy trình ELISA phát hiện Listeria monocyto-genes trong thực phẩm sử dụng kháng huyết thanh thu nhận từ kháng nguyên p60 tái tổ hợp gây đáp ứng miễn dịch trên thỏ

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, 273-275

2008

38

Tạo kháng thể đa dòng cộng hợp enzym từ kháng nguyên HA tái tổ hợp

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, 465-468

2008

39

Tạo dòng và biểu hiện hG-CSF (Human Granulocyte Colony Stimulating Factor) tái tổ hợp bằng hệ thống vector biểu hiện được cảm ứng bằng NaCl trong E. coli

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, 695-698

2008

40

Tạo kháng nguyên tái tổ hợp M1 của virus cúm A bằng các hệ thống biểu hiện trong E. coli

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, 711-714

2008

41

Khảo sát ảnh hưởng của pH đến tính bền cấu trúc của protein hG-CSF (human granulocyte colony stimulating factor) bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, 81-84

2008

42

Tạo kháng thể từ hỗn hợp kháng nguyên tái tổ hợp để phát triển quy trình ELISA phát hiện Salmonella spp. trong thực phẩm

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, 391-394

2008

43

Dòng hóa và biểu hiện mini-proinsulin dung hợp ubiquitin trong E. coli

Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ, nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội,751-754

2008

44

Tạo dòng và biểu hiện gen NS1 mã hóa protein NS1 virus cúm A trong Echerichia coli

Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Qui Nhơn, 995-998

2007

45

Tạo dòng và biểu hiện hG-CSF (human granulocyte colony-stimulating factor) trong E. coli

Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Qui Nhơn, 755-758

2007

46

Biểu hiện mini-proinsulin ở dạng tan trong chu chất của E. coli

Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Qui Nhơn, 789-792

2007

47

Nghiên cứu thành phần môi trường và điều kiện nuôi cấy để tổng hợp mini-proinsulin tái tổ hợp trong E. coli ở qui mô pilot

HN toàn quốc NCCB trong khoa học sự sống, Trường ĐH Y Hà Nội, 1157-1159

2005

48

Ảnh hưởng của vector và chủng chủ lên sự biểu hiện protein tái tổ hợp trong E. coli: trường hợp protein VP28 của virus gây hội chứng đốm trắng WSSV

HN toàn quốc NCCB trong khoa học sự sống, Trường ĐH Y Hà Nội, 1325-1328

2005

49

Ảnh hưởng của các protein "tag" lên tính tan của các protein dung hợp tái tổ hợp: trường hợp protein NS1 của virus viêm não Nhật Bản

HN toàn quốc NCCB trong khoa học sự sống, Trường ĐH Y Hà Nội, 1343-1346

2005

50

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên H:g,m của Salmonella enteritidis trong tế bào E. coli; , 2005

HN toàn quốc NCCB trong công nghệ sinh học, Trường ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội, 274-278

2005

51

Thiết lập và đánh giá qui trình PCR phát hiện S. aureus trong thực phẩm

HN toàn quốc NCCB trong công nghệ sinh học, Trường ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội, 28-32

2005

52

Thiết lập và đánh giá qui trình phát hiện Shigella trong thực phẩm bằng kỹ thuật PCR

HN toàn quốc NCCB trong công nghệ sinh học, Trường ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội, 19-23

2005

53

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR để xác định vi khuẩn Campylobacter spp.

HN toàn quốc NCCB trong công nghệ sinh học, Trường ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội, 24-27

2005

54

Phát hiện Vibrio cholerae trong thực phẩm bằng phương pháp PCR

HN toàn quốc NCCB trong khoa học sự sống: định hướng Y Dược học, Học Viện Quân y, 415-418

2004

55

Thiết lập quy trình phát hiện V. parahaemolyticus trong mẫu thủy sản bằng kỹ thuật PCR

HN toàn quốc NCCB trong khoa học sự sống: định hướng Y Dược học, Học Viện Quân y, 439-442

2004

56

Thiết lập và đánh giá hiệu lực sơ bộ qui trình phát hiện nhanh dịch tả heo bằng kỹ thuật RT-PCR

HN toàn quốc NCCB trong khoa học sự sống: định hướng Nông lâm nghiệp miền núi, Thái Nguyên, 547-551

2004

57

Dòng hóa và biểu hiện gen d7 của DEV (Duck enteritis virus) gây bệnh dịch tả vịt

HN toàn quốc NCCB trong khoa học sự sống: định hướng Nông lâm nghiệp miền núi, Thái Nguyên, 636-639

2004

58

Tạo vỏ protein VP-28 của virút gây hội chứng đốm trắng WSSV trên tôm sú bằng hệ thống pET trong E. coli

Hội nghị CNSH toàn quốc 2003, Hà Nội ; 1219-1223

2003

59

Xây dựng cơ sở dữ kiệu protein phục vụ nghiên cứu sinh học: trường hợp Chitinase-Chitosanase

Hội nghị CNSH toàn quốc 2003, Hà Nội ; 1214-1218

2003

60

Khảo sát một số quy trình phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng WSSV trên tôm sú Penaeus monodon

Hội nghị CNSH toàn quốc 2003, Hà Nội ; 1209-1213

2003

61

Dòng hóa và giải trình tự gen 1D của FMDV (foot and mouth disease virus) gây bệnh lỡ mồm long móng

Hội nghị CNSH toàn quốc 2003, Hà Nội ; 1126-1129

2003

62

Dòng hóa và giải trình tự gen 1D của FMDV (foot and mouth disease virus) gây bệnh lỡ mồm long móng.

Báo cáo khoa học, Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Hà Nội, 1126-1129