Công Bố Khoa Học

Thống kê công bố qua các năm

Pub-statistics

 

 Tạp chí trong nước

 

Tác giả

Tên bài báo

Tạp chí

Năm

1

Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Bích Thảo, Trần Văn Hiếu

Tạo dòng, biểu hiện, tinh chế và xác định hoạt tính protein mGM-CSF trong hệ thống Escherichia coli

Tạp chí Công nghệ sinh học

Đã nhận đăng

2

Đặng Ngọc Ánh Sương, Trần Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Thanh, Đặng Thị Phương Thảo

Knock-down gen Ubiquitin Carboxy-Terminal Hydrolase (duch) gây giảm biểu hiện tyrosine hydroxylase trong tế bào thần kinh sản sinh dopamine và cảm ứng apoptosis trên mô hình ruồi giấm Drosophila melanogaster

Tạp chí sinh học

2015

3

Nguyễn Thị Thanh, Trần Hoàng Hiệp, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Ruồi giấm knockdown duch là một mô hình tiềm năng trong nghiên cứu cơ chế bệnh Parkinson và sàng lọc các hợp chất kháng oxi hoá sử dụng trong điều trị bệnh điều trị bệnh

Tạp chí công nghệ sinh học

2015

5

Nguyễn Phú Sang, Nguyễn Thanh Thảo Trần Văn Hiếu

Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch protein hGM-CSF trong chu chất tế bào Escherichia coli

Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ

2015

6

Trần Anh Minh, Nguyễn Thanh Thảo, Stephanie P Cartwright, Roslyn M Bill, Trần Văn Hiếu

Tạo dòng, biểu hiện và thu nhận protein hGM-CSF tái tổ hợp trên nấm men S. cerevisiae

Tạp chí Công nghệ sinh học

2015

7

Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Cao Trí, Trần Văn Hiếu.

Chuẩn bị và đánh giá khả năng giải phóng mGM-CSF của hạt nano-chitosan.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

8

Trần Anh Minh, Nguyễn Thanh Thảo, Stephanie P. Cartwright, Roslyn M Bill, Trần Văn Hiếu.

Tạo dòng, biểu hiện và thu nhận protein hGM-CSF tái tổ hợp từ Saccharomyces cerevisiae.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

9

Trần Tiến Anh Thy, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Trần Văn Hiếu.

Tinh chế nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi người tái tổ hợp từ dịch lên men quy mô một lít.

Tạp chí Phát triển KH&CN

2015

10

Nguyễn Công Thuận, Phan Hồng Ngọc, Trần Văn Hiếu.

Xây dựng quy trình thử hoạt tính protein FGF-2 tái tổ hợp trên dòng tế bào NIH-3T3.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

11

Đặng Tất Trường, Trần Văn Hiếu.

Điều chế và đánh giá khả năng giải phóng FGF-1 (Fibroblast Growth Factor 1) của hạt nano chitosan.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

12

Nguyễn Thị Thanh, Trần Hoàng Hiệp, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Ruồi giấm knockdown duch là một mô hình tiềm năng trong nghiên cứu cơ chế bệnh Parkinson và sàng lọc các hợp chất kháng oxi hoá sử dụng trong điều trị bệnh điều trị bệnh

Tạp chí công nghệ sinh học

2015

13

Đặng Ngọc Ánh Sương, Trần Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Thanh, Đặng Thị Phương Thảo

Knock-down gen Ubiquitin Carboxy-Terminal Hydrolase (duch) gây giảm biểu hiện tyrosine hydroxylase trong tế bào thần kinh sản sinh dopamine và cảm ứng apoptosis trên mô hình ruồi giấm Drosophila melanogaster

Tạp chí sinh học

2015

14

Vũ Hoàng Giang, Cao Thị Thùy Trang, Nguyễn Minh Cần, Đặng Ngọc Ánh Sương, Đặng Thị Phương Thảo

Đánh giá và ứng dụng của mô hình ruồi giấm trong sàng lọc các loại thảo dược kháng ung thư

Tạp chí sinh học

2015

15

Nguyễn Hiếu Nghĩa, Nguyễn Trí Nhân, Đặng Thị Phương Thảo

Tạo dòng nấm men Saccharomyces cerevisiae mang dung hợp gene nhằm biểu hiện reutericin trên bề mặt tế bào

Sinh học

2015

16

Nguyễn Hiếu Nghĩa, Thái Ngọc Anh, Nguyễn Quỳnh Hương, Ngô Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Trí Nhân, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Tạo dòng biểu hiện nisin trên bề mặt tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae bằng dung hợp gene α-agglutinin

Công nghệ Sinh học

2015

17

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của một số cây thuốc dân gian tại Vườn Quốc gia Bidoup -Núi Bà được đồng bào dân tộc K'ho sử dụng trong điều trị tiêu chảy

Tạp chí sinh học

2015

18

Lê Đình Tố, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Thị Ngọc Kiều, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Khả năng kháng vi khuẩn và kích thích tăng sinh nguyên bào sợi NIH3T3 của một số cây thuốc dân gian ở Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà

Tạp chí Công nghệ sinh học

2015

19

Nguyễn Phạm Phương Thanh, Nguyễn Trí Nhân, Đặng Thị Phương Thảo

Khảo sát chọn lọc và tối ưu qui trình thử nghiệm hoạt tính PDGF (platelet-derived growth factor) người tái tổ hợp in vitro

Tạp chí Sinh học

2015

20

Dương Long Duy, Phạm Minh Vũ, Nguyễn Trí Nhân, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Khảo sát điều kiện lên men sinh tổng hợp hPDGF-BB (human platelet-derived growth factor BB) tái tổ hợp từ chủng Pichia pastoris

Tạp chí sinh học

2015

21

Trần Thị Hồng Kim, Trần Linh Thước

Tổng hợp và đánh giá tính sinh miễn dịch của epitope không liên tục được dự đoán từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1.

Tạp chí Phát triển KH&CN

2015

22

Nguyễn Phú Sang, Nguyễn Thanh Thảo, Trần Văn Hiếu.

Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạchprotein hGM-CSF (Human Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) trong chu chất tế bào Escherichia coli.

Tạp chí Phát triển KH&CN

2014

23

Đặng Tất Trường, Trịnh Minh Thượng, Trần Văn Hiếu.

Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi 1 (FGF-1) người trong Escherichia coli.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

24

Lê Mai Hương Xuân, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Nghiên cứu tái gấp cuộn protein leptin người tái tổ hợp từ thể vùi của Escherichia coli

Tạp chí Sinh học

2014

25

Vương Cát Khánh, Ngô Thị Huyền Trang, Nguyễn Phạm Phương Thanh, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Nghiên cứu cấu trúc và sàng lọc dòng nấm men Pichia pastoris tái tổ hợp đa bản sao biểu hiện nhân tố tăng trưởng từ tiểu cầu (PDGF-BB) mức độ cao

Tạp chí Sinh học

2014

26

Trần Thị Hồng Kim, Trần Linh Thước

Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu trên gia cầm của các epitope tế bào B liên tục từ các kháng nguyên virus cúm gia cầm H5N1 đã đươc dự đoán in silico

Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ ĐHQG

2013

27

Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Hoài Nam, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng

Sử dụng vector pHT01 để khảo sát sự biểu hiện tiết protein chỉ thị α-amylase trong Bacillus subtilis WB800N

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2013

28

Phạm Thị Kim Liên, Đặng Tất Trường, Trần Văn Hiếu.

Tạo dòng và biểu hiện nhân tố kích thích tạo dòng bạch cầu hạt – đại thực  bào hGM-CSF (human granulocyte macrophcolony stimulating factor) tái tổ hợp trên hệ thống Pichia pastoris.

Tạp chí Phát triển KH&CN

2013

29

Lê Mai Hương Xuân, Lê Đình Tố, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Tạo dòng và biểu hiện protein leptin người tái tổ hợp trong Escherichia coli

Tạp chí phát triển khoa học & công nghệ - Đại học quốc gia TP HCM

2013

30

Trần Thị Hồng Kim, Trần Linh Thước

Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu trên gia cầm của các epitope tế bào B liên tục từ các kháng nguyên virus cúm gia cầm H5N1 đã đươc dự đoán in silico

Tạp chí Phát triển KH&CN

2013

31

Trần Thị Hồng Kim, Trần Thị Như Thùy, Trần Linh Thước

Tổng hợp và kiểm chứng tính sinh miễn dịch của epitope tế bào B đươc dự đoán bằng phương pháp tin sinh học từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1

Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ ĐHQG-HCM

2012

32

Ngô Thị Kim Hằng, Võ Minh Trí, Trần Linh Thước

Cấu trúc chủng nấm men Pichia pastoris biểu hiện mini-proinsulin dạng tiết ra môi trường nuôi cấy.

Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - ĐHQG TPHCM

2012

33

Dương Long Duy, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Tạo dòng và biểu hiện hIGF-1 (human insulin-like growth factor 1) trong E. coli

Tạp chí Sinh học – Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

2012

34

Phan Nguyễn Thuỵ An, Đặng Thị Phương Thảo, Masamitsu Yamaguchi, Trần Linh Thước

Knock-down gene dUCH-L1 trong tế bào S2 của ruồi giấm Drosophila melanogaster để nghiên cứu vai trò của dUCH-L1 trong bệnh Parkinson

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2012

35

Phan Nguyễn Thuỵ An, Đặng Thị Phương Thảo, Masamitsu Yamaguchi, Trần Linh Thước

Tạo dòng ruồi giấm chuyển gene mang phức hợp UAS-dUCH để nghiên cứu vai trò của protein UCH-L1 đối với bệnh Parkinson

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2012

36

Trần Thị Hồng Kim, Trần Thị Như Thùy, Trần Linh Thước

Tổng hợp và kiểm chứng tính sinh miễn dịch của epitope tế bào B đươc dự đoán bằng phương pháp tin sinh học từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1

Tạp chí Phát triển KH&CN

2012

 Đọc thêm ...

 

Tạp chí quốc tế

TT

Tác giả

Tên bài báo

Tạp chí

Năm

1

Dang Ngoc Anh Suong, Dang Thi Phuong Thao, Yamaguchi Masamitsu and Tran Linh Thuoc

Ubiquitin Carboxyl Hydrolase L1 Significance for Human Diseases

Protein & Peptide Letters

2014

2

Tran Thi Hai Yen, Dang Thi Phuong Thao, Tran Linh Thuoc

An Overview On Keratinocyte Growth Factor – From The Molecular Properties To Clinical Applications

Protein and Peptide Letter

2014

3

Nguyen Thi Quynh Tram, Nguyen Thi Thu Trang, Dang Thi Phuong Thao, Tran Linh Thuoc

Production of Polyclonal Anti-dUCH (Drosophila Ubiquitin Carboxyl-terminal Hydrolase) Antibodies.

Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy, 32(2), 105-112

2013

4

Nguyen Thi Quynh Tram, Nguyen Thi Thu Trang, Dang Thi Phuong Thao, and Tran Linh Thuoc

Production of Polyclonal Anti-dUCH (Drosophila Ubiquitin Carboxyl-terminal Hydrolase) Antibodies

Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy

2013

5

Dang Thi Phuong Thao, Phan Nguyen Thuy An, Masamitsu Yamaguchi, Tran Linh Thuoc

Overexpression of ubiquitin carboxyl terminal hydrolase impair multiple pathways during eye development in Drosophila melanogaster

Cell and Tissue Research, 348, 453-463

2012

6

Dang Thi Phuong Thao , Phan Nguyen Thuy An, Masamitsu Yamaguchi, Tran LinhThuoc

Overexpression of ubiquitin carboxyl terminal hydrolase impairs multiple pathways during eye development inDrosophila melanogaster

Cell and Tissue Research

2012

 Đọc thêm ...

 

Hội nghị trong nước 

TT

Tên báo cáo

Hội nghị

Năm

1

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của một số cây thuốc dân gian tại Vườn Quốc gia Bidoup -Núi Bà được đồng bào dân tộc K'ho sử dụng trong điều trị tiêu chảy

Hội nghị Toàn quốc Hội Hóa Sinh Việt Nam

2015

2

Khả năng kháng vi khuẩn và kích thích tăng sinh nguyên bào sợi NIH3T3 của một số cây thuốc dân gian ở Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà

Bio Đà Nẵng

2015

3

 Tạo và thu nhận chọn lọc kháng thể đa dòng kháng tế bào Jurkat T.

Hội nghị khoa học lần 9 trường ĐH. KHTN

2014

4

Chuẩn bị và đánh giá khả năng giải phóng hGM-CSF của hạt nano chitosan.

Hội nghị khoa học lần 9 trường ĐH. KHTN

2014

5

 Tạo dòng và biểu hiện protein hGM-CSF (human Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor) trên tế bào CHO-K1.

Hội nghị khoa học lần 9 trường ĐH. KHTN

2014

6

Tạo và đánh giá khả năng giải phóng mGM-CSF của hạt nano chitosan.

Hội nghị khoa học lần 9 trường ĐH. KHTN

2014

7

Khảo sát quy trình tinh chế nhân tố tăng trưởng từ tiểu cầu người hPDGF-BB (human platelet - derived growth factor BB) tái tổ hợp

Hội nghị khoa học lần 9 trường ĐH. KHTN

2014

8

So sánh tính sinh miễn dịch các epitope bảo tồn đã được dự đoán từ kháng nguyên HA virus cúm A/H5N1 dung hợp và không dung hợp với kháng nguyên roi của Salmonella Typhimurium

Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013 – Quyển 1: Công nghệ gen, Công nghệ Enzyme và Hóa sinh, Công nghệ sinh học Y – Dược, Công nghệ sinh học Động vật, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 117-122.

2013

9

Bước đầu nghiên cứu tăng cường khả năng tiết protein GCSF tái tổ hợp trong hệ thống nấm men Pichia pastoris bằng cách đồng biểu hiện với chaperone PDI (Protein Disulfide Isomerase)

Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn Quốc 2013, 76-81, Hà Nội

2013

10

Knockdown Drosophila ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase và nghiên cứu vai trò chức năng của dUCH trong mô hình ruồi giấm chuyển gene

Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc

2013

11

Biểu hiện định hướng hα-synuclein (human α-synuclein) tại mô não trong mô hình ruồi giấm chuyển gene Drosophila melanogaster

Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc

2013

12

Tái gấp cuộn protein leptin người tái tổ hợp từ thể vùi của Escherichia coli

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, khu vực phía Nam, Lần III

2013

13

Knock-down gen Ubiquitin Carboxy-terminal Hydrolase (duch) gây giảm biểu hiện Tyrosine hydroxylase trong tế bào thần kinh sản sinh dopamine và cảm ứng apoptosis trên mô hình ruồi giấm Drosophila melanogaster

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, khu vực phía Nam, Lần III

2013

14

Cấu trúc và sàng lọc dòng nấm men Pichia pastoris tái tổ hợp đa bản sao biểu hiện nhân tố tăng trưởng từ tiểu cầu (Platelet derived growth factor BB- PDGF-BB) mức độ cao

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, khu vực phía Nam, Lần III

2013

15

Tạo dòng và biểu hiện nhân tố kích thích tạo dòng bạch cầu hạt – đại thực bào hGM-CSF (human Granulocyte-Macrophage Stimulating factor) tái tổ hợp trên hệ thống Pichia pastoris.

Hội nghị Khoa học trẻ, Đại học Quốc gia TPHCM, 102

2012

16

 Tinh chế nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi người tái tổ hợp từ dịch lên men quy mô một lít.

Hội nghị Khoa học trẻ, Đại học Quốc gia TPHCM, 109

2012

17

Tạo mô hình ruồi giấm chuyển gen SNCA biểu hiện protein α-synuclein nhằm ứng dụng trong nghiên cứu cơ chế phát sinh bệnh Parkinson

Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh lần I

2012

18

Tạo dòng và biểu hiện protein leptin người tái tổ hợp trong Escherichia coli

Hội nghị khoa học trường ĐH KHTN TP.HCM, lần VIII

2012

 Đọc thêm ...

 

Hội nghị quốc tế

TT

Tên báo cáo

Hội nghị

Năm

1

Wound healing activity of the herbal extracts from Hedyotis capitellata var. mollis (Pierre ex Pit.) T.N. Ninh and Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley: in vitro evaluation

Symposium on Asia Biomedical Research

2015

2

Faculty research highlights in biology and biotechnology

The 1st VNU-CNU Workshop on Cooperation for Research and Education

2015

3

Production of hPDGF-BB by fed-batch culture of Pichia pastoris

Symposium on Asia Biomedical Research

2015

4

Establishment of herbal collection and Evaluation of herbal bioactivity in wound healing

The 12th Vietnam – Japan International Joint Symposium

2014

5

Establishment of herbal collection and Evaluation of herbal bioactivity in wound healing

Tsukuba Global Science Week

2014

6

Research works in gene technology and application research group

Seminar on Asia Insect Biomedical Research

2014

7

Knock-down of Drosophila Ubiquitin Carboxyl-terminal Hydrolase (duch) induces caspase-dependent cell death not by decreasing in DIAP1 levels

The 11th Vietnam - Japan Joint Seminar on Collaboration in Advanced Sciences and Technology

2013

Đọc thêm ...

 

Đề tài khoa học 

TT

Tên đề tài/dự án

Cấp

Năm thực hiện

Chủ nhiệm (CN)/

Thành viên (TV)

1

Nghiên cứu tạo hạt FGF-nanochitosan và bước đầu thử nghiệm trên dòng nguyên bào sợi chuột.

ĐHQG loại C

2015 - 2017

TS. Trần Văn Hiếu

2

Nghiên cứu tìm hiểu vai trò của protein UCH-L1 đối với bệnh ở người bằng mô hình ruồi giấm Drosophila melanogaster chuyển gene

NAFOSTED

2015 - 2017

PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

3

Xây dựng dữ liệu cây thuốc dân gian của đồng bào dân tộc K'Ho ở Vườn quốc gia BiDoup - Núi Bà (Lâm Đồng) và đánh giá tác động trị bệnh của một số cây thuốc

ĐHQG loại B

2014 - 2017

PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

4

Tìm kiếm các hoạt chất trong
vài loài địa y Parmotrema,
 Roccella, Sticta, Lobaria có
 khả năng ức chế vài dòng
 tế bào ung thư.

NAFOSTED

2014 - 2016

Quách Ngô Diễm Phương (TV)

5

Nghiên cứu tạo yếu tố tăng trưởng tái tổ hợp từ tiểu cầu (Platelet-derived growth factor-PDGF) nhằm điều trị loét bàn chân đái tháo đường

Sở KHCN TP.HCM

2013 - 2016

PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

6

Ứng dụng Marker phân tử trong việc phát hiện cây ớt
 bất dục đực tế bào chất
 phục vụ cho việc sản xuất
 hạt lai F1.

ĐHQG TP.HCM

2013 - 2015

Cung Hoàng Phi Phượng (CN)
Nguyễn Thanh Hào (TV)
Bùi Văn Lệ (TV)

7

Tổng hợp và đánh giá tính sinh miễn dịch các kháng nguyên epitope bảo tồn của virus cúm A/H5N1 hướng đến phát triển vaccine cúm gia cầm cho người

KHCN -ĐHQG loại C

2013 - 2015

TS. Trần Thị Hồng Kim

8

Nghiên cứu hoạt tính ức chế
enzyme acetylcholinesterase
và ba dòng tế bào ung thư từ
lá hai loài bần (Sonneratia)
 và hai loài mắm (Avicennia)
 ở
rừng ngập mặn Cần Giờ-
 thành phố Hồ Chí Minh

Sở KHCN

2013 - 2015

Quách Ngô Diễm Phương (TV)

9

Biểu hiện, tinh chế GM-CSF (granulocyte-macrophage colony stimulating factor) người tái tổ hợp từ nấm men và thử nghiệm hoạt tính in vitro.

Sở KHCN TP.HCM

2013 - 2015

TS. Trần Văn Hiếu

10

Bước đầu xây dựng và phát triển phương pháp phân tách tế bào bằng hạt nanô từ tính nhằm ứng dụng cho cấy ghép Tủy.

Sở KHCN TP.HCM

2013 - 2015

TS. Trần Văn Hiếu

11

Vi nhân giống loài thực vật thủy sinh Luân thảo đỏ (Rotala wallichii Hook. F.)

Cấp trường ĐH KHTN

2013 - 2014

Hồng Vũ Thuý Uyên (CN)
Nguyễn Thanh Hào (TV)

12

Khảo sát tính sinh miễn dịch các epitope tế bào B của virus H5N1 và đánh giá tiềm năng ứng dụng phát triển vaccine phòng cúm gia cầm cho người

Chương trình Vườn ươm

2013 - 2014

Trần Thị Hồng Kim

13

Nghiên cứu tạo rễ in viro
cây Muồng Trâu (Cassia alata) cho mục tiêu thu nhận chrysophanol

Cấp ĐHQG C

2012 - 2014

Quách Ngô Diễm Phương (CN)

14

Ứng dụng mô hình ruồi giấm Drosophila và các hợp chất tự nhiên tại Việt Nam để nghiên cứu bệnh ở người

Đề tài hợp tác song phương Nhật – Việt

2010 - 2013

PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

15

Nghiên cứu  xây dựng mô  hình  ruồi  giấm Drosophila chuyển gen alpha-synuclein nhằm hướng tới ứng dụng trong nghiên cứu cơ  chế bệnh Parkinson  và  sàng lọc hợp chất tự nhiên có hoạt tính ức chế bệnh

Trọng Điểm ĐHQG

2010 - 2013

PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

16

Nghiên cứu vai trò của protein UCH-L1 trong bệnh Parkinson bằng mô hình ruồi giấm Drosophila

Đề tài Nghiên cứu cơ bản nhà nước

2009 - 2013

PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

17

Tạo dòng ruồi giấm chuyển gene uch-l1 nhằm ứng dụng trong nghiên cứu và hướng tới sàng lọc thuốc chữa bệnh Parkinson

Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM

2009 - 2011

PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

18

Ứng dụng Marker phân tử RAPD trong việc đánh giá đa dạng di  truyền một số loài  lan thuộc chi Dendrobium  thu thập ở Tây nguyên và Đông Nam bộ

ĐHQG TP.HCM-C

2009 - 2010

Cung Hoàng Phi Phượng (CN)
Phạm Nguyễn Thùy Dương (TV)
Bùi Văn Lệ (TV)

19

Nghiên cứu ứng dụng tin sinh học trong việc thiết kế phát triển vaccine và thuốc

KC 04.18 / 06-10, Nhà Nước

2008 - 2010

PGS. TS. Bùi Văn Lệ

20

Nghiên cứu công nghệ sản xuất Granulocyte Colony Stimulati Factor (GCSF) người tái tổ hợp để hỗ trợ điều trị giảm bạch cầu hạt

KC.04.13/06-10, Nhà Nước

2008 - 2010

TS. Võ Minh Trí

21

Nghiên cứu công nghệ sản xuất insulin người tái tổ hợp phục vụ điều trị bệnh đái tháo đường

KC.04.09/06-10, Nhà Nước

2007 - 2010

TV

22

Nghiên cứu phát triển các bộ kit ELISA xét nghiệm nhanh một số vi khuẩn gây ngộ độc - gây bệnh qua thực phẩm

Trọng điểm ĐHQG

2007 - 2009

GS. TS. Trần Linh Thước

23

Ứng dụng tin sinh học trong việc phát triển văcxin phòng bệnh do virút

600106/NCCB

2006 - 2008

GS. TS. Trần Linh Thước

24

Tạo tế bào nấm men mang kháng nguyên virút cúm H5N1 và kiểm chứng khả năng tạo kháng thể đặc hiệu

Công nghệ sinh học- Sở KH&CN TP.HCM

2006 - 2008

Trần Thị Hồng Kim

25

Xây dựng chip tế bào có khả năng phân hủy cellulose

Nhà nước, Nghị định thư

2006 - 2008

GS. TS. Trần Linh Thước

26

Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp của virút viêm não Nhật Bản hướng văcxin

Sở KHCN

2006 - 2008

GS. TS. Trần Linh Thước

27

Tạo kháng nguyên bề mặt của HBV (Hepatitis B Virus) bằng kỹ thuật gen và tạo kháng thể đa dòng

Sở KHCN

2004 - 2006

GS. TS. Trần Linh Thước

28

Nghiên cứu các hệ thống biểu hiện gen trong E. coli để sản xuất protein tái tổ hợp

643204/NCCB

2004 - 2005

GS. TS. Trần Linh Thước

29

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử vào việc kiểm tra giám sát, vệ sinh an toàn thực phẩm

KC.04.30/Nhà nước

2004 - 2005

GS. TS. Trần Linh Thước

30

Nghiên cứu công nghệ bề mặt tế bào trên mô hình vi khuẩn Bacillus subtilis và kỹ thuật protein để ứng dụng trong công nghiệp và môi trường

Nhà nước, Nghị định thư

2003 - 2005

GS. TS. Trần Linh Thước

31

Nghiên cứu thiết lập quy trình và sản phẩm phục vụ xét nghiệm, kiểm dịch một số bệnh thú y quan trọng bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Trọng điểm ĐHQG-HCM

2003 - 2005

GS. TS. Trần Linh Thước

32

Nghiên cứu các vấn đề sinh học bằng kỹ thuật sinh học hiện đại

642801/NCCB

2001 - 2003

GS. TS. Trần Linh Thước

33

Nghiên cứu và thử nghiệm chế phẩm sinh học trong chẩn đoán sớm virút WSSV, tăng cường sức đề kháng ở tôm sú Penaeus monodon

Trọng điểm ĐGQG-HCM

2001 - 2003

GS. TS. Trần Linh Thước

 

Sách và giáo trình

TT

Tác giả

Tên sách

NXB

Năm

1

Trần Linh Thước,

Đặng Thị Phương Thảo

Thực tập Kỹ thuật thao tác trên gen

ĐHQG-HCM

2010

2

Trần Linh Thước

Xây dựng quy trình và chế tạo các bộ kit PCR (polymerase chain reaction) để xét nghiệm các vi khuẩn gây bệnh, gây ngộ độc thực phẩm

ĐHQG-HCM

2010

3

Trần Linh Thước

Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm, mỹ phẩm

Giáo dục

2002

4

Trần Linh Thước,

Nguyễn Đức Hoàng,

Phan Thị Phượng Trang, Phạm Thị Hồng Tươi

Thực tập vi sinh vật học

ĐHQG-HCM

2001