Tổ Chức

MBL organization

 

Trưởng Phòng thí nghiệm

GS.TS. Trần Linh Thước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhóm nghiên cứu Công nghệ gene và ứng dụng

PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành viên

TS. Nguyễn Trí Nhân

ThS. Dương Thị Minh Phụng

ThS.Nguyễn Minh Cần

ThS.Lê Mai Hương Xuân

ThS.Ngô Thị Huyền Trang

ThS.Dương Long Duy

ThS. Đặng Ngọc Ánh Sương

ThS. Lê Đình Tố

CN.Trần Hoàng Hiệp

CN. Nguyễn Hiếu Nghĩa

CN. Nguyễn Thị Thanh

CN.Nguyễn Phạm Phương Thanh

CN. Vũ Kha Thanh Thanh

CN. Phạm Minh Vũ

CN. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

CN. Cao Thị Thùy Trang

CN. Huỳnh Mẫn Anh

CN. Vưu Mỹ Dung

 

Nhóm Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

TS. Nguyễn Thị Bạch Huệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành viên

CN. Hoàng Trọng Minh Quân

 

Nhóm Y sinh học GMIF

TS. Trần Văn Hiếu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành viên

ThS. Ngô Thị Kim Hằng

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

ThS. Phạm Thị Kim Liên

ThS. Nguyễn Thị Bích Thảo

ThS. Nguyễn Thanh Thảo

ThS. Đặng Tất Trường

ThS. Trần Anh Minh

CN. Trịnh Minh Thượng

CN. Trần Thị Bảo Châu

CN.Trần Mạnh Cường

CN. Huỳnh Thị Xuân Mai

CN. Nguyễn Công Thuận

CN. Nguyễn Thị Thanh Hoà

CN. Nguyễn Hoàng An

 

Nhóm Công nghệ Sinh học phân tử Vi sinh vật

TS. Phan Thị Phượng Trang

TS. Nguyễn Đức Hoàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành viên

ThS. Võ Trí Nam

ThS. Nguyễn Lê Tuấn Anh

 

Nhóm Công nghệ Sinh học Thực vật

TS. Quách Ngô Diễm Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành viên

ThS. Cung Hoàng Phi Phượng

ThS. Hồng Vũ Thúy Uyên 

 

Cựu thành viên

    Danh sách cựu thành viên