Liên Hệ

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học Phân Tử

Dãy nhà B, phòng B19

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 8-3830-7079

E-mail: mbl@hcmus.edu.vn