Sản Phẩm & Dịch Vụ

Sản Phẩm Ứng Dụng

 

Các bộ kít chẩn đoán, phát hiện vi sinh gây bệnh và ứng dụng

STT

Tác nhân gây bệnh

Kỹ thuật sử dụng

Trạng thái nghiên cứu và  ứng dụng thực tế

Lĩnh vực ứng dụng

1

E. coli, E. coli O 157:H7

PCR

Đã triển khai ứng dụng

An toàn thực phẩm

2

Salmonella spp.

PCR

Đã triển khai ứng dụng

An toàn thực phẩm

3

Vibrio cholerae, V. paraheamolyticus

PCR

Đã triển khai ứng dụng

An toàn thực phẩm

4

Staphylococcus aureus

PCR

Đã triển khai ứng dụng

An toàn thực phẩm

5

White spot syndrome virus (WSSV)

PCR

Đã triển khai ứng dụng

Kiểm soát bệnh trong nuôi tôm

6

Monodon baculovirus (MBV)

PCR

Đã triển khai ứng dụng

Kiểm soát bệnh trong nuôi tôm

7

Classical swine fever virus (CSFV)

RT-PCR

Đã triển khai ứng dụng

Kiểm soát bệnh trong chăn nuôi heo

8

Shigella spp.

PCR

Đã hoàn thiện qui trình và bộ kít

An toàn thực phẩm

9

Clostridium botulinum, C. perfringens

PCR

Đã hoàn thiện qui trình và bộ kít

An toàn thực phẩm

10

Foot-Mouth disease virus (FMDV)

RT-PCR

Đã hoàn thiện qui trình và bộ kít

Kiểm soát bệnh trong chăn nuôi heo, trâu , bò

11

Duck enteritis virus

PCR

Đã hoàn thiện qui trình và bộ kít

Kiểm soát bệnh trong chăn nuôi vịt

12

Campylobacter

PCR

Đã hoàn thiện qui trình và bộ kít

An toàn thực phẩm

Các sản phẩm protein tái tổ hợp và ứng dụng

STT

Protein tái tổ hợp

Hướng ứng dụng

1

WSSV VP28, VP19, VP281, VP466

Chẩn đoán phát hiện bệnh trên tôm

2

HBV preS1, preS2

Chẩn đoán phát hiện virus viêm gan siêu vi B

3

Luciferase

Phát hiện nhanh vi sinh trong thực phẩm

4

Chitosanase

Nghiên cứu cấu trúc protein

5

Insulin

Phát triển thuốc trị bệnh tiểu đường

6

Salmonella H antigen

Phát hiện nhanh vi sinh trong thực phẩm

7

Lysteria antigen

Phát hiện nhanh vi sinh trong thực phẩm

8

JEV NS1 & envelope protein

Chẩn đoán phát hiện virus viêm não Nhật Bản và phát triển vaccine phòng chống bệnh

9

FMDV VP1

Chẩn đoán phát hiện virus lở mồm long móng và phát triển vaccine phòng chống bệnh

10

Bird flu HA, M antigens

Chẩn đoán phát hiện virus cúm A và phát triển vaccine phòng chống bệnh

11

Granulocyte colony stimulating factor (GCSF)

Phát triển thuốc trị bệnh suy giảm bạch cầu hạt trung tính, hỗ trợ điều trị ung thư

 

Các dòng tế bào nấm men biến đổi cấu trúc bề mặt tế bào và ứng dụng

STT

Protein tái tổ hợp gắn trên bề mặt tế bào nấm men

Hướng ứng dụng

1

GFP

Hệ thống chỉ thị biểu hiện; dùng trong nghiên cứu

2

a-Amylase

Công nghệ thực phẩm; lên men tinh bột

3

Glucoamylase

Công nghệ thực phẩm; lên men tinh bột

4

WSSV VP28

Phát triển vaccine trong nuôi trồng thuỷ sản

5

HBV preS

Sản xuất kháng thể kháng virus viêm gan siêu vi B; dùng trong chẩn đoán

6

Salmonella H antigen

Sản xuất kháng thể kháng Samonella; dùng trong kiểm soát an toàn thực phẩm

7

Listeria antigen

Sản xuất kháng thể kháng Listeria; dùng trong kiểm soát an toàn thực phẩm

8

FMDV VP1

Phát triển vaccine trong chăn nuôi gia súc

 

  

Dịch Vụ Đào Tạo

Hỗ trợ đào tạo ngắn hạn các kỹ thuật SHPT, protein, thử nghiệm sinh học cho các công ty, cá nhân, đơn vị có nhu cầu

-  Ứng dụng kỹ thuật PCR kết hợp với kiểm nghiệm vi sinh truyền thống trong chẩn đoán vi sinh vật gây bệnh

  1. Lớp học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về phương pháp kiểm nghiệm vi sinh theo các quy định ISO, các phương pháp chẩn đoán bệnh dựa trên kỹ thuật sinh học phân tử nhất là phương pháp PCR
  2. Học viên được hướng dẫn sử dụng và tư vấn đầu tư các thiết bị cần thiết trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử, được thảo luận để vạch ra các cách tiếp cận vấn đề, phương thức bố trí tiến hành thí nghiệm và đọc kết quả PCR
  3. Lớp học sẽ bao gồm các chuyên đề: cách thức thu mẫu có tính thống kê, sử dụng môi trường tăng sinh chọn lọc hay không chọn lọc, kiểm nghiệm vi sinh theo phương pháp truyền thống, kỹ thuật PCR và các biến thể, điện di và phân tích kết quả
  4. Lớp học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật tạo dòng và biển hiện gen mục tiêu trên các hệ thống vật chủ khác nhau, nhất là hệ thống E. coli
  5. Học viên được hướng dẫn sử dụng và tư vấn đầu tư các thiết bị cần thiết trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử, được thảo luận để vạch ra các cách tiếp cận vấn đề, phương thức bố trí tiến hành thí nghiệm và đọc kết quả PCR, điện di phân tích DNA, protein
  6. Lớp học sẽ bao gồm các chuyên đề: thu nhận vật liệu di truyền, khuếch đại gen bằng PCR, cắt nối và dòng hóa, sàng lọc thể tái tổ hợp, điện di và phân tích kết quả  biểu hiện gen
  7. Lớp học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các nuôi cấy tế bào động vật hữu nhũ và nguyên tắc các thử nghiệm hoạt tính sinh học
  8. Học viên được hướng dẫn sử dụng và tư vấn đầu tư các thiết bị cần thiết trong phòng thí nghiệm tế bào, được thảo luận để vạch ra các cách tiếp cận vấn đề, phương thức bố trí tiến hành thí nghiệm và đọc kết quả tăng sinh, biệt hóa, gây độc…
  9. Lớp học sẽ bao gồm các chuyên đề: nuôi cấy tế bào huyền phù và bám dính; tạo huyền phù tế bào đơn; phương pháp đo mức độ tăng sinh, biệt hóa, gây độc; so sánh và quy đổi hoạt tính hay độc độ

- Tạo dòng và phân tích sự biểu hiện protein tái tổ hợp

- Nuôi cấy và thử nghiệm hoạt tính sinh học

- Các chuyên đề theo yêu cầu

- Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng nhận đào tạo kỹ thuật