Danh sách cựu thành viên

DANH SÁCH CỰU THÀNH VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ

STT

Học hàm, học vị

Họ và tên

1

PGS.TS.

Bùi Văn Lệ

2

TS.

Trần Nhật Phương

3

TS.

Hoàng Văn Quốc Chương

4

TS.

Nguyễn Tiến Dũng

5

TS.

Lê Thị Thúy Ái

6

TS.

Nguyễn Đức Hoàng

7

TS.

Lê Văn Bình

8

TS.

Võ Minh Trí

9

TS.

Đỗ Anh Tuấn

10

TS.

Nguyễn Dương Tâm Anh

11

TS.

Nguyễn Thanh Thùy Nhiên

12

TS.

Nguyễn Thị Bạch Huệ

13

TS.

Nguyễn Quỳnh Anh

14

TS.

Trần Thị Ngọc Tuyền

15

TS.

Cao Thị Ngọc Phượng

16

TS.

Võ Cẩm Quy

17

TS.

Chu Kỳ Nam

18

TS.

Liên Thúy Linh

19

TS.

Lê Trần Thanh Nhật

20

TS.

Nguyễn Tiến Đạt

21

TS.

Hồ Việt Anh

22

ThS.

Trần Thanh Hòa

23

ThS.

Nguyễn Văn Dung

24

ThS.

Phạm Lương Thắng

25

ThS.

Nguyễn Hoài Nam

26

ThS.

Trần Thanh Phong

27

ThS.

Huỳnh Ngọc Vi Ca

28

ThS.

Phạm Hồng Ánh

29

ThS.

Trương Lê Na

30

ThS.

Hoàng Thị Diệu Thúy

31

ThS.

Lê Ngọc Hiếu

32

ThS.

Mai Hương Trà

33

ThS.

Lương Văn Đức

34

ThS.

Trần Thị Như Thùy

35

ThS.

La Hoàng Huy

36

ThS.

Phạm Thị Châu Loan

37

ThS.

Nguyễn Thị Phương Hiếu

38

ThS.

Trần Tiến Anh Thy