Tạp chí trong nước.

Danh mục bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 

Tác giả

Tên bài báo

Tạp chí

Năm

1

Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Bích Thảo, Trần Văn Hiếu

Tạo dòng, biểu hiện, tinh chế và xác định hoạt tính protein mGM-CSF trong hệ thống Escherichia coli

Tạp chí Công nghệ sinh học

Đã nhận đăng

2

Đặng Ngọc Ánh Sương, Trần Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Thanh, Đặng Thị Phương Thảo

Knock-down gen Ubiquitin Carboxy-Terminal Hydrolase (duch) gây giảm biểu hiện tyrosine hydroxylase trong tế bào thần kinh sản sinh dopamine và cảm ứng apoptosis trên mô hình ruồi giấm Drosophila melanogaster

Tạp chí Sinh học

2015

3

Nguyễn Thị Thanh, Trần Hoàng Hiệp, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Ruồi giấm knockdown duch là một mô hình tiềm năng trong nghiên cứu cơ chế bệnh Parkinson và sàng lọc các hợp chất kháng oxi hoá sử dụng trong điều trị bệnh điều trị bệnh

Tạp chí Công nghệ sinh học

2015

5

Nguyễn Phú Sang, Nguyễn Thanh Thảo Trần Văn Hiếu

Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch protein hGM-CSF trong chu chất tế bào Escherichia coli

Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ

2015

6

Trần Anh Minh, Nguyễn Thanh Thảo, Stephanie P Cartwright, Roslyn M Bill, Trần Văn Hiếu

Tạo dòng, biểu hiện và thu nhận protein hGM-CSF tái tổ hợp trên nấm men S. cerevisiae

Tạp chí Công nghệ sinh học

2015

7

Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Cao Trí, Trần Văn Hiếu.

Chuẩn bị và đánh giá khả năng giải phóng mGM-CSF của hạt nano-chitosan.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

8

Trần Anh Minh, Nguyễn Thanh Thảo, Stephanie P. Cartwright, Roslyn M Bill, Trần Văn Hiếu.

Tạo dòng, biểu hiện và thu nhận protein hGM-CSF tái tổ hợp từ Saccharomyces cerevisiae.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

9

Trần Tiến Anh Thy, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Trần Văn Hiếu.

Tinh chế nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi người tái tổ hợp từ dịch lên men quy mô một lít.

Tạp chí Phát triển KH&CN

2015

10

Nguyễn Công Thuận, Phan Hồng Ngọc, Trần Văn Hiếu.

Xây dựng quy trình thử hoạt tính protein FGF-2 tái tổ hợp trên dòng tế bào NIH-3T3.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

11

Đặng Tất Trường, Trần Văn Hiếu.

Điều chế và đánh giá khả năng giải phóng FGF-1 (Fibroblast Growth Factor 1) của hạt nano chitosan.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

12

Nguyễn Thị Thanh, Trần Hoàng Hiệp, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Ruồi giấm knockdown duch là một mô hình tiềm năng trong nghiên cứu cơ chế bệnh Parkinson và sàng lọc các hợp chất kháng oxi hoá sử dụng trong điều trị bệnh điều trị bệnh

Tạp chí công nghệ sinh học

2015

13

Đặng Ngọc Ánh Sương, Trần Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Thanh, Đặng Thị Phương Thảo

Knock-down gen Ubiquitin Carboxy-Terminal Hydrolase (duch) gây giảm biểu hiện tyrosine hydroxylase trong tế bào thần kinh sản sinh dopamine và cảm ứng apoptosis trên mô hình ruồi giấm Drosophila melanogaster

Tạp chí sinh học

2015

14

Vũ Hoàng Giang, Cao Thị Thùy Trang, Nguyễn Minh Cần, Đặng Ngọc Ánh Sương, Đặng Thị Phương Thảo

Đánh giá và ứng dụng của mô hình ruồi giấm trong sàng lọc các loại thảo dược kháng ung thư

Tạp chí sinh học

2015

15

Nguyễn Hiếu Nghĩa, Nguyễn Trí Nhân, Đặng Thị Phương Thảo

Tạo dòng nấm men Saccharomyces cerevisiae mang dung hợp gene nhằm biểu hiện reutericin trên bề mặt tế bào

Tạp chí Sinh học

2015

16

Nguyễn Hiếu Nghĩa, Thái Ngọc Anh, Nguyễn Quỳnh Hương, Ngô Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Trí Nhân, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Tạo dòng biểu hiện nisin trên bề mặt tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae bằng dung hợp gene α-agglutinin

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

17

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của một số cây thuốc dân gian tại Vườn Quốc gia Bidoup -Núi Bà được đồng bào dân tộc K'ho sử dụng trong điều trị tiêu chảy

Tạp chí sinh học

2015

18

Lê Đình Tố, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Thị Ngọc Kiều, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Khả năng kháng vi khuẩn và kích thích tăng sinh nguyên bào sợi NIH3T3 của một số cây thuốc dân gian ở Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà

Tạp chí Công nghệ sinh học

2015

19

Nguyễn Phạm Phương Thanh, Nguyễn Trí Nhân, Đặng Thị Phương Thảo

Khảo sát chọn lọc và tối ưu qui trình thử nghiệm hoạt tính PDGF (platelet-derived growth factor) người tái tổ hợp in vitro

Tạp chí Sinh học

2015

20

Dương Long Duy, Phạm Minh Vũ, Nguyễn Trí Nhân, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo

Khảo sát điều kiện lên men sinh tổng hợp hPDGF-BB (human platelet-derived growth factor BB) tái tổ hợp từ chủng Pichia pastoris

Tạp chí sinh học

2015

21

Trần Thị Hồng Kim, Trần Linh Thước

Tổng hợp và đánh giá tính sinh miễn dịch của epitope không liên tục được dự đoán từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1.

Tạp chí Phát triển KH&CN

2015

22

Nguyễn Phú Sang, Nguyễn Thanh Thảo, Trần Văn Hiếu.

Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạchprotein hGM-CSF (Human Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) trong chu chất tế bào Escherichia coli.

Tạp chí Phát triển KH&CN

2014

23

Đặng Tất Trường, Trịnh Minh Thượng, Trần Văn Hiếu.

Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi 1 (FGF-1) người trong Escherichia coli.

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

24

Lê Mai Hương Xuân, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Nghiên cứu tái gấp cuộn protein leptin người tái tổ hợp từ thể vùi của Escherichia coli

Tạp chí Sinh học

2014

25

Vương Cát Khánh, Ngô Thị Huyền Trang, Nguyễn Phạm Phương Thanh, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Nghiên cứu cấu trúc và sàng lọc dòng nấm men Pichia pastoris tái tổ hợp đa bản sao biểu hiện nhân tố tăng trưởng từ tiểu cầu (PDGF-BB) mức độ cao

Tạp chí Sinh học

2014

26

Trần Thị Hồng Kim, Trần Linh Thước

Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu trên gia cầm của các epitope tế bào B liên tục từ các kháng nguyên virus cúm gia cầm H5N1 đã đươc dự đoán in silico

Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ ĐHQG

2013

27

Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Hoài Nam, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng

Sử dụng vector pHT01 để khảo sát sự biểu hiện tiết protein chỉ thị α-amylase trong Bacillus subtilis WB800N

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2013

28

Phạm Thị Kim Liên, Đặng Tất Trường, Trần Văn Hiếu.

Tạo dòng và biểu hiện nhân tố kích thích tạo dòng bạch cầu hạt – đại thực  bào hGM-CSF (human granulocyte macrophcolony stimulating factor) tái tổ hợp trên hệ thống Pichia pastoris.

Tạp chí Phát triển KH&CN

2013

29

Lê Mai Hương Xuân, Lê Đình Tố, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Tạo dòng và biểu hiện protein leptin người tái tổ hợp trong Escherichia coli

Tạp chí phát triển khoa học & công nghệ - Đại học quốc gia TP HCM

2013

30

Trần Thị Hồng Kim, Trần Linh Thước

Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu trên gia cầm của các epitope tế bào B liên tục từ các kháng nguyên virus cúm gia cầm H5N1 đã đươc dự đoán in silico

Tạp chí Phát triển KH&CN

2013

31

Trần Thị Hồng Kim, Trần Thị Như Thùy, Trần Linh Thước

Tổng hợp và kiểm chứng tính sinh miễn dịch của epitope tế bào B đươc dự đoán bằng phương pháp tin sinh học từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1

Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ ĐHQG-HCM,

2012

32

Ngô Thị Kim Hằng, Võ Minh Trí, Trần Linh Thước

Cấu trúc chủng nấm men Pichia pastoris biểu hiện mini-proinsulin dạng tiết ra môi trường nuôi cấy.

Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - ĐHQG TPHCM

2012

33

Dương Long Duy, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Tạo dòng và biểu hiện hIGF-1 (human insulin-like growth factor 1) trong E. coli

Tạp chí Sinh học – Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

2012

34

Phan Nguyễn Thuỵ An, Đặng Thị Phương Thảo, Masamitsu Yamaguchi, Trần Linh Thước

Knock-down gene dUCH-L1 trong tế bào S2 của ruồi giấm Drosophila melanogaster để nghiên cứu vai trò của dUCH-L1 trong bệnh Parkinson

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2012

35

Phan Nguyễn Thuỵ An, Đặng Thị Phương Thảo, Masamitsu Yamaguchi, Trần Linh Thước

Tạo dòng ruồi giấm chuyển gene mang phức hợp UAS-dUCH để nghiên cứu vai trò của protein UCH-L1 đối với bệnh Parkinson

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2012

36

Trần Thị Hồng Kim, Trần Thị Như Thùy, Trần Linh Thước

Tổng hợp và kiểm chứng tính sinh miễn dịch của epitope tế bào B đươc dự đoán bằng phương pháp tin sinh học từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1

Tạp chí Phát triển KH&CN

2012

37

Trần Ngọc Phương, P.H. Vân, Trần Linh Thước

Xác định sự hiện diện của gen mã hóa carbapenemase KPC-2 ở Klebsiella pneumonia kháng kháng sinh carbapenem phân lập tại Việt Nam

Tạp chí Y học thực hành, 781, 58-62

2011

38

 

Bước đầu khảo sát và lên men thu nhận hG-CSF dạng thể vùi không điển hình trong tế bào E. coli  ở qui mô fermenter 1l

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 9, 1-8

2011

39

Lương Văn Đức, Trần Thanh Hòa, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Nghiên cứu biểu hiện protein GCSF (Granulocyte colony stimulating factor) tái tổ hợp trong hệ thống Pichia pastoris

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 9, 4B, 883-891

2011

40

Trần Thị Hồng Kim, Hoàng Huy Dũng, Nguyễn Thị Tường Vy, Trần Linh Thước

Kiểm tra tính sinh miễn dịch của các epitope tế bào T trên kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 được dự đoán in silico

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 9, 4B, 907-913,

2011

41

Lê Mai Hương Xuân,Vương Cát Khánh, Trần Thanh Hoà, Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Bước đầu khảo sát quy trình bảo quản hG-CSF tái tổ hợp bằng phương pháp đông khô

Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ ĐH Quốc gia TP.HCM, 14, 54-62

2011

42

Dương Long Duy, Lương Văn Đức, Nguyễn Thị Phương Hiếu, Trần Thanh Hòa, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Biểu hiện và thu nhận enzyme T4 DNA ligase tái tổ hợp trong E. coli

Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ ĐH Quốc gia TP.HCM, 14, 73-79

2011

43

Ngô Thị Kim Hằng, Võ Minh Trí, Hoàng Mai Phương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Trần Linh Thước

Tạo dòng và biểu hiện nhân tố nhân tố phát triển nguyên bào sợi _bFGF) người trong Escherichia coli

Tạp chí Công nghệ Sinh học Việt Nam 9(4): 417-423

2011

46

Trần Thị Hồng Kim, Hoàng Huy Dũng, Nguyễn Thị Tường Vy, Trần Linh Thước

Kiểm tra tính sinh miễn dịch của các epitope tế bào T trên kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 được dự đoán in silico

Tạp chí Công nghệ Sinh học 9 (4B): 907-913

2011

47

Đặng Vũ Bích Hạnh, Trần Linh Thước, Đặng Vũ Xuân Huyên

Nghiên cứu sự hấp phụ kim loại nặng bởi vi khuẩn Bacillus subtilis có biểu hiện polyhistidine 6x trên bề mặt tế bào.

Chuyên san Kiểm soát ô nhiễm và Bảo vệ Môi trường, tạp chí  Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐH Quốc gia TP.HCM.Tập 13, 19-28

2010

48

 

Khảo sát và xây dựng qui trình tinh chế hG-CSF (human Granulocyte colony stimulating factor) tái tổ hợp

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 8, 3A, 791- 797

2010

49

Trần Ngọc Vinh, Võ Cẩm Quy, Trần Linh Thước

Dự đoán epitope tế bào B không liên tục trên protein matrix của virus H5N1

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, Vol.9 (12), 31-37

2009

50

Văn Hải Vân, Lê Thị Thanh Thủy, Cao Thị Ngọc Phượng, Vũ Thị Bích, Trần Linh Thước

Xác định vùng bảo tồn chức năng và dự đoán epitope tế bào T trên các protein virus cúm A

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, Vol.9 (12), 38-46

2009

51

Nguyễn Thị Phương Hiếu, Liên Thúy Linh, Trần Linh Thước

Tạo dòng và biểu hiện hG-CSF (Human Granulocyte Colony Stimulating Factor) dung hợp với ferritin chuỗi nặng của người trong E. coli

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, Vol.9 (12), 47-53

2009

52

Nguyễn Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Kê, Trần Linh Thước

Tạo kháng thể đa dòng và xây dựng qui trình ELISA phát hiện độc tố ruột nhóm A của Staphyloccocus aureus

Tạp chí Y học TP.HCM, 10, 272-277

2008

53

Nguyễn Thị Kê, Cao Minh Nga, Trần Linh Thước, Nguyễn Đỗ Phúc

Phát hiện một số vi khuẩn gây ô nhiễm thực phẩm bằng phương pháp PCR

Tạp chí Y học TP.HCM, 10,  253-258

2007

54

Trần Văn Hiếu, Nguyễn Văn Dung, Trần Linh Thước.

Phát triển quy trình sandwich ELISA phát hiện nhanh Listeria monocytogenes.

Tạp chí Công nghệ sinh học 5(4): 411-417

2007

55

Cao Thị Ngọc Phượng, Trần Linh Thước

Analyzing the sequence-function relationship of chitinase protein family based on functional domain

Tạp chí Công nghệ sinh học, Vol. 4, 285-290

2006

56

Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thu Tâm, Trần Linh Thước

Khảo sát độc lực và tính kháng nguyên của protein đột biến P60 từ Listeria monocytogenes được tạo ra bằng kỹ thuật đột biến định hướng

Tạp chí Công nghệ sinh học, Vol. 4, 431-438

2006

57

Nguyễn Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Kê, Trần Linh Thước

Mối tương quan giữa đậm độ và khả năng sinh độc tố ruột (enterotoxin) của Staphylococcus aureus trên hai môi trường nuôi cấy TSGM và BHI

Tạp chí Y học TP.HCM, 10, 412-417

2006

58

Nguyễn Thị Bạch Huệ, Trần Linh Thước, Nguyễn Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Kê

Ứng dụng kỹ thuật PCR để khảo sát tình hình nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm tại địa bàn TP.HCM

Tạp chí Y học TP.HCM, 10, 423-428

2006

59

Trần Văn Hiếu, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước.

Biểu hiện gen iap mã hóa protein p60 của Listeria monocytogenes trên bề mặt tế bào Saccharomyces cerevisiae.

Tạp chí Công nghệ sinh học 4(1): 41-46

2006

60

Đỗ Ngọc Thúy, Cù Hữu Phú, Đào Thị Hảo, Văn Thị Hương, Nguyễn Xuân Huyền và Nguyễn Thị Bạch Huệ

Đánh giá tình hình nhiễm vi sinh vật trên thịt và các sản phẩm từ gia cầm trên địa bàn Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Kỹ Thuật Thú Y, 13 (3): 48 - 52

2006

62

Chu Kỳ Nam, Hoàng Văn Quốc Chương, Trần Linh Thước

Tạo dòng và biểu hiện mini-proinsulin tái tổ hợp trong E. coli

Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 3, 155-160

2005

63

Nguyễn Trí Nhân, Trần Linh Thước

Tổng hợp kháng nguyên H:1,2 toàn phần tái tổ hợp của Salmonella Typhimurium

Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 3, 429-438

2005

65

Trần Văn Hiếu, Kim Đình Trung Trực, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước

Tạo dòng biểu hiện gen iap mã hóa protein p60 chủng L. monocytogenes trong E. coli.

Tạp chí Công nghệ sinh học 3(3): 325-331

2005

64

 

Performing BLAST and Gene Prediction in Grid Computing environment using iGridPortal

Tạp chí Công nghệ sinh học, 3(2): 161-168

2005

61

 

Tạo dòng baculovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa protein vỏ của virus viêm não Nhật Bản

Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 3, 29-38

2005

66

 

Quan sát sự biểu hiện của protein ngoại lai trong tế bào nấm men nhờ protein phát huỳnh quang ECFP

Tạp chí Sinh học, Tập 26, 30-34

2004

67

 

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ VP281 của virus gây hội chứng đốm trắng WSSV (White Spot Syndrome Virus) trên tôm sú (Penaeus monodon)

Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 2, 49-56

2004

68

 

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa đoạn peptide PreS226 của virus gây bệnh viêm gan B trong E. coli

Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 2, 149-155

2004

69

 

Nghiên cứu độc lực trên chuột của các chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm và thực phẩm

Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 2, 157-168

2004

70

 

Dự đoán cấu trúc bậc 2 protein dựa trên SCOP Folds sử dụng mô hình Markov ẩn và cây quyết định

Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 2, 407-414

2004

71

 

Khảo sát sự lan truyền tính kháng thuốc qua trung gian plasmid ở E. coli đường ruột

Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 2, 421-430

2004

72

 

Khảo sát sự hiện diện của plasmid spv ở các Salmonella spp. phân lập tại Việt Nam

Tạp chí Di truyền và ứng dụng;  2, 35-41

2003

73

 

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ VP28 của virus gây hội chứng đốm trắng WSSV trên tôm sú trong E. coli

Tạp chí Công nghệ Sinh học; 1, 1, 47-56

2003

74

 

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ vp19 của virút WSSV gây hội chứng Đốm trắng trên tôm sú (Penaeus monodon)

Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, 4, 49-55

2003

75

 

Sử dụng vectơ pQE đề biểu hiện và tinh chế protein vỏ VP28 của virus gây hội chứng đốm trắng trên tôm sú

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 1, 3, 299-307

2003

76

 

Tạo dòng tế bào nấm men S. cerevisiae biểu hiện a-amylase trên bề mặt tế bào

Tạp chí Phát trỉển Khoa học Công nghệ ĐH Quốc gia TP.HCM

2003

77

 

Phát hiện đồng thời E. coli, Salmonella spp. và Vibrio cholerae bằng multiplex PCR

Tạp chí Di truyền và Ứng dụng, 2, 29-35

2002

78

 

Phát hiện E. coli O157:H7 trong mẫu thực phẩm bằng phản ứng multiplex PCR

Tạp chí Di truyền và Ứng dụng, 2, 23-29

2002

79

 

Thiết kế plasmid biểu hiện protein phát huỳnh quang ECFP trên mặt trong của màng tế bào nấm men S. cerevisiae

Tạp chí Di truyền và Ứng dụng, 2

2002

80

 

Khảo sát điều kiện phản ứng phát sáng sinh học cần ATP để định lượng nhanh vi sinh vật

Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ ĐH Quốc gia TP.HCM, 5, 7&8, 13-19

2002

81

 

Tạo dòng sản xuất luciferase tái tổ hợp dùng cho phản ứng phát sáng sinh học in vitro

Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ ĐH Quốc gia TP.HCM, 5, 7&8, 44-50

2002

82

 

Thiết kế plasmid biểu hiện protein EYFP trong tế bào chất nấm men S. cerevisiae nhờ sự cảm ứng bằng glucose;  2002

Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ ĐH Quốc gia TP.HCM, 5, 7&8, 51-58,

2002

83

 

Tạo dòng nấm men S. cerevisiae tái tổ hợp biểu hiện gen mã hóa glucoamylase

Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ ĐH Quốc gia TP.HCM, 5, 7&8, 36-43

2002