TB v/v đăng ký truy cập tài liệu trực tuyến “Bạn đọc đặc biệt” (04/10/2013)

Nhằm phục vụ công việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập, phòng KHCN xin thông báo đến Quý Thầy Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học và Sinh viên về việc đăng ký tham gia dịch vụ “Bạn đọc đặc biệt”. Qua dịch vụ này, các nhà khoa học có thể truy cập nguồn tin điện tử và tải được file toàn văn của bài báo từ các cơ sở dữ liệu như:

-          ScienceDirect Freedom collection and 13 back files lớn về các lĩnh vực KH&CN;

-          Springer e journals and ebooks (2009-2011);

-          IEEE/Xplore Digital Library;

-          Proquest Central;

-          ISI (Web of Science);

-          APS, AIP;

-          IOP, IOS;

-          Các tài liệu KH&CN Việt Nam;

-          Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu;

-    …

Có thể xem thông tin chi tiết tại: http://db.vista.gov.vn/

Thời gian đăng ký:   07/10/2013 – 14/10/2013

Cá nhân đăng ký lần đầu vui lòng điền đầy đủ thông tin vào file đính kèm và gởi qua email Cô Hồ Ngọc Trang Anh <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >

Lệ phí đăng ký là 500.000 đồng/người/năm, nộp tại Phòng KHCN.

Các cá nhân trước đây đã đăng ký và muốn gia hạn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì chỉ cần đến Phòng KHCN ghi tên account và nộp lệ phí 500.000 đồng hoặc có thể gởi thông tin trước theo file và email phía trên.

Kính chào trân trọng.

* Vui lòng tải file đính kèm từ Thông báo có tại trang web trường/Tin KHCN