Thông báo về Hội thảo "Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu Scopus và ScienceDirect" (18/10/2013)

Theo lời mời của Trường, Đại diện của Nhà xuất bản Elsevier tại Việt Nam sẽ đến Trường và tổ chức Hội thảo “Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu Scopus và ScienceDirect”, Phòng KHCN kính thông báo đến các đơn vị thông tin chi tiết về Hội thảo như sau:

1.      Chủ đề hội thảo: “Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu Scopus và   ScienceDirect”.

2.      Thời gian:  15g00  thứ năm, ngày 24/10/2013 (thời lượng dự kiến khoảng 60 phút)

3.      Trình bày:  Ông Tạ Hồng Phúc – Phụ trách Elsevier tại Việt Nam.

4.      Địa điểm:  Hội trường Nhà I.

5.      Tài liệu trình bày sẽ được phát trước Hội trường vào lúc diễn ra Hội thảo.

Để thuận lợi hơn cho công việc tra khảo tài liệu nghiên cứu online, kính mời Quý Thầy/Cô ở các đơn vị đến tham dự Hội thảo trên.

Hiện nay, Quý Thầy/Cô khi dùng mạng nội bộ của Trường có thể vào hai website: www.scopus.com và www.sciencedirect.com  để tìm kiếm và tải về một số các tài liệu khoa học miễn phí vì đang trong thời gian thử nghiệm (hạn dùng miễn phí sẽ kết thúc vào cuối năm 2013).

Trong trường hợp khi vào hai website trên có vấn đề không thuận lợi, Quý Thầy/Cô có thể đến Hội thảo và yêu cầu được hướng dẫn thêm.

 

Trân trọng kính chào.