Thông báo tuyển sinh viên, học viên cao học năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC NĂM 2016

Nhóm nghiên cứu Công nghệ  gene và  ứng dụng của Bộ môn CNSH Phân tử và Môi trường do PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo và TS. Nguyễn Trí Nhân phụ trách thông báo tuyển sinh viên ngành Công nghệ Sinh họcSinh học (khóa 2013), học viên cao học (khóa 25) vào nhóm nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, luận văn cao học.

Các hướng nghiên cứu dự kiến tuyển sinh: Chi tiết trong file đính kèm

Các bạn học viên, sinh viên quan tâm đến nhóm nghiên cứu điền thông tin đăng ký theo mẫu được đính kèm trong link dưới đây và gửi kèm file hình chân dung, bảng điểm về địa chỉ email  trước 24h ngày 31/3/2016  (Lưu ý: chỉ  nhận đăng ký qua link và chỉ  chấp nhận những đăng ký trong thời gian quy định).

Link đăng ký: http://bit.ly/tuyensvCNGUD

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quy trình thực hiện: Chi tiết trong file đính kèm

File đính kèm: CNG-UD - Tuyển sinh viên 2016