Thông báo tuyển HV và NCS làm luận văn, luận án tại nhóm nghiên cứu y sinh học GMIF (12/05/2016)

Nhóm nghiên cứu Y sinh học GMIF có nhu cầu tuyển HV và NCS thuộc các chuyên ngành Vi sinh, Sinh hoá, Di truyền, Sinh lý động, CNSH thực hiện Luận văn, Luận án tại nhóm.

Yêu cầu tốt nghiệp loại Khá trở lên và yêu thích nghiên cứu một trong các hướng sau đây (click các hướng để xem thêm thông tin):
1.Ứng dụng chấm lượng tử trong việc đánh dấu tế bào
2.Thử nghiệm vi khuẩn lactic mang kháng nguyên để làm vắc xin uống
3.Thử nghiệm hydrogel bôi trị bỏng/vết thương trên mô hình chuột

Đăng kí phỏng vấn tại http://tinyurl.com/tuyenHVNCS
Hạn chót đăng kí tới hết tháng 9/2016.
Thời gian phỏng vấn liên tục trong năm.

Trưởng nhóm nghiên cứu GMIF
TS. Trần Văn Hiếu