1. Giới Thiệu

 biotech

     Nhóm nghiên cứu Công Nghệ Gene và Ứng Dụng được thành lập bởi PGS. TS. Đặng Thị Phương Thảo vào năm 2008 với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng CNSH, đặc biệt công nghệ gene vào đời sống đồng thời đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao nghiên cứu trong lĩnh vực này cho xã hội. Hiện tại, nhóm đang tiến hành các hướng nghiên cứu sản xuất protein thuốc tái tổ hợp trên hệ thống vi sinh vật; biểu hiện protein bacteriocin lên bề mặt tế bào nấm men ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng cơ sở dữ liệu về các cây thuốc dân gian ở Việt Nam; nghiên cứu cơ chế phát sinh các bệnh thần kinh và sàng lọc hợp chất kháng ung thư trên mô hình ruồi giấm chuyển gene.

Đọc thêm ...

2. Hướng Nghiên Cứu

 nghiencuu

     Nhóm nghiên cứu đang triển khai bốn hướng nghiên cứu chính bao gồm:

    - Hướng nghiên cứu sản xuất protein thuốc tái tổ hợp trên hệ thống vi sinh vật.

    - Hướng nghiên cứu Cây thuốc dân gian.

    - Hướng nghiên cứu Bacteriocin

    - Hướng nghiên cứu cơ chế phát sinh bệnh thần kinh và sàng lọc hợp chất kháng ung thư trên mô hình ruồi giấm.

 

 

Đọc thêm ...

3. Thành Viên

personel 

Về nhân sự, nhóm hiện nay có 1 PGS, 3 TS, 2 ThS và 2 CN cơ hữu. Ngoài ra nhóm còn có sự tham gia của các nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) và các bạn sinh viên năm 4. 

 

Đọc thêm ...