1. Giới thiệu

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU HỢP CHẤT 

TỰ NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

(RCBNP: Research Center for Bioactive

Natural Products)

Đọc thêm ...

2. Hướng Nghiên Cứu

  Phân lập và nuôi cấy xạ khuẩn để thu nhận các Hợp chất Tự nhiên có Hoạt tính Sinh học
   
  Sản xuất Sophorolipids ứng dụng trong mỹ phẩm
   
  Nước lên men bổ sung probiotics

3. Thành Viên

THÀNH VIÊN HIỆN TẠI

-------------------------------------------------------------------------------

 

GS.TS. Lê Văn Ngô

Đồng Giám đốc Trung tâm 

Tel:

Email:  

 Xem chi tiết tại đây

       

     
 

TS. Nguyễn Thị Bạch Huệ

Đồng Giám đốc Trung tâm 

Tel:

Email:  

 
     
 

TS. Nguyễn Trí Hiếu

 
     
 

ThS. Nguyễn Thị Minh Thoa

 
  ThS. Hoàng Trọng Minh Quân  
     
 

KS. Lê Phước Thọ

HVCH

     
 

SV. Nguyễn Thái Hiển

K13

 

SV. Lê Thị Thu Hương

 

SV. Phạm Tấn Khoa

 

SV. Trương Thị Tuyết Linh

  SV. Nguyễn Hữu Nguyên
  SV. Dư Mỹ Tâm
  SV. Đỗ Thị Thu
     
  SV. Đinh Nguyễn Tấn Hòa  K14

 

CỰU THÀNH VIÊN

-------------------------------------------------------------------------------

  ThS. Thái Thị Thu Trinh  
     
  CN. Nguyễn Thị Mai Dy K09
  CN. Phạm Thị Phương Thảo
     
  CN. Lại Nguyễn Hoàng Ân K10
  CN. Nguyễn Thị Minh Thi
  CN. Phan Ngọc Quỳnh Vi
     
  CN. Trần Ngọc Phước Hưng K11
  CN. Trần Tấn Phát
  CN. Nguyễn Xuân Tá
  CN. Trịnh Thanh Tâm
     
  Nguyễn Lương Quốc Bình K12 
  CN. Trần Khắc Huy
  CN. Lâm Xuân Hồng
  CN. Nguyễn Trung Kiên
  CN. Đỗ Minh Tiểu Muội
  CN. Đặng Hoàng Phúc
  CN. Dương Thị Thanh Thảo
  CN. Đoàn Thị Hồng Vân