2. Hướng Nghiên Cứu

  Phân lập và nuôi cấy xạ khuẩn để thu nhận các Hợp chất Tự nhiên có Hoạt tính Sinh học
   
  Sản xuất Sophorolipids ứng dụng trong mỹ phẩm
   
  Nước lên men bổ sung probiotics