1. Giới thiệu

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU HỢP CHẤT 

TỰ NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

(RCBNP: Research Center for Bioactive

Natural Products)

 

Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Bạch Huệ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (08) 54439063

Phòng A308 - A312, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

 

Trung tâm được thành lập vào ngày 31/01/2007 với chức năng triển khai hợp tác quốc tế về nghiên cứu ứng dụng các Hợp chất Tự nhiên có hoạt tính sinh học từ nguồn tài nguyên có hoạt tính sinh học như thực vật, vi sinh vật vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp dược, công nghiệp thực phẩm… Phục vụ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực Hóa học các Hợp chất Tự nhiên, Công nghệ Sinh học. Nghiên cứu sản xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học từ các nguồn nguyên liệu phế thải. Hiện nay, RCBNP đang triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu với công ty Syngenta AG (Thụy Sĩ) về sàng lọc, nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính bảo vệ thực vật từ nguồn tài nguyên thực vật và vi sinh vật.