2. Hướng Nghiên Cứu

a. Phân tách tế bào dựa vào từ tính (MACS)

Thông tin có thể tham khảo thêm tại đây 

b. Ứng dụng chấm lượng tử (quantum dot) để đánh dấu và theo dõi tế bào

Thông tin có thể tham khảo thêm tại đây 

c. Nghiên cứu tạo vắc xin uống sử dụng lactic acid bacteria – LAB

Thông tin có thể tham khảo thêm tại đây 

d. Ứng dụng kỹ thuật gen nghiên cứu vaccine giải độc tố/ vaccine dung hợp phòng Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) cho heo con theo mẹ

Thông tin có thể tham khảo thêm tại đây 

e. Nghiên cứu ứng dụng peptide/protein nhắm trúng đích tế bào M để phân phối vaccine uống

Thông tin có thể tham khảo thêm tại đây 

f. Ứng dụng các polymer phân huỷ sinh học trong việc phân phối thuốc bôi da

Thông tin có thể tham khảo thêm tại đây 

g. Nghiên cứu ứng dụng polymer tự nhiên có khả năng phân huỷ sinh học để bảo quản nông sản/trái cây

Thông tin có thể tham khảo thêm tại đây 

h. Nghiên cứu ứng dụng chất nhầy từ thực vật làm thực phẩm chức năng chống béo phì 

Thông tin có thể tham khảo thêm tại đây 

i. Nghiên cứu phát triển que thử phát hiện nhanh bệnh trên thủy sản/động vật

Thông tin có thể tham khảo thêm tại đây